Kontakt

Postadress:
Box 140
590 34 Tjällmo

Besöksadress:
Länsvägen 58
590 34 Tjällmo

Tfn: 0141-620 90
E-mail: tjallmo.vv@telia.com

Anders Augustsson
Mobil: 070-620 93 30

Tobias Augustsson
Mobil: 073-0733913

Jonas Folkesson
Mobil: 073-313 12 21